Aktualności

Okres pomiędzy końcem lata a pierwszymi opadami śniegu są standardową porą na jesienne porządkowanie terenów zieleni miejskiej oraz powierzchni zielonych w pasach drogowych (pobocza dróg, pasy rozdziału ruchu, suche rowy, skarpy). Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest ostatnie w roku skoszenie traw i zarośli.Prowadzenie zieleni na terenach przydrożnych wymaga dwu-trzykrotnego koszenia w ciągu roku, zależnie od warunków meteorologicznych i tempa przyrostu roślinności. Nadrzędnym celem koszenia w tym kontekście jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu i prawidłowe zabezpieczenie trójkątów widoczności przy zjazdach kolejowych, na skrzyżowaniu dróg z torowiskiem. Warto w kontekście bezpieczeństwa także pamiętać o tym, że prawidłowe utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych zapobiega gnieżdżeniu się ptaków i nietoperzy, a w konsekwencji zapobiega ich kolizjom z pojazdami, których skutki są niebezpieczne dla uczestników ruchu i ptaków. Koszona zieleń w pasach drogowych ułatwia również służbom utrzymaniowym wszelkie prace związane z infrastrukturą drogową. Koszenie roślinności na skarpach również przyspiesza rozwój systemu korzeniowego, a dobrze ukorzeniona darń stabilizuje podłoże.Koszenie wysokich traw i karczowanie gęstych zarośli na terenach zieleni w pasach drogowych wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu - maszyn o kompaktowej konstrukcji, niezawodnych i łatwych w manewrowaniu w trudnych warunkach terenowych, posiadających duże zbiorniki paliwa i zapewniające wygodę obsługi. Wszystkie powyższe kryteria spełniają japońskie kosiarko-karczownice Orec obejmujące maszyny rotacyjne, bijakowe i traktorowe (2WD i 4WD). Wybór konkretnego modelu zależy od kompleksowego celu użycia danej maszyny, bowiem każda z nich jest wyposażona w rozwiązania umożliwiające prace na terenach o różnym charakterze.

Do koszenia zieleni na terenach przydrożnych rekomendowane są maszyny rotacyjne FL500BC oraz SH71H (W) z kołowym układem jezdnym, kosiarko-karczownice bijakowe HRC673 H i HRC813 na gąsienicach oraz kołowe maszyny HR672H i HR812H, które również karczują krzewy i rozdrabniają pokos, a także  maszyny traktorowe RM830, RM952, RM982F, RMK151 wyposażone w silniki Honda lub Kawasaki, skrzynie biegów z blokadą mechanizmu różnicowego PRO, w przekładnię hydrostatyczną z systemem HST, pompę hydrauliczną. Wszystkie maszyny posiadają również wyjątkowo skuteczne systemy tnące skonstruowane z myślą o sprawnie wykonywanej pracy. Ważną zaletą maszyn Orec jest też ich konstrukcja, która zapewnia ograniczanie kosztów eksploatacji i serwisowania, a finalnie – rentowność usług w przypadku firm zajmujących się pielęgnacją zieleni na terenach gminnych i miejskich.

Więcej informacji o parametrach i rozwiązaniach technicznych kosiarko-karczownic Orec zawarliśmy w praktycznym „Skorowidzu użytkownika”, którego celem jest ułatwienie wyboru konkretnej maszyny.

Wszystkich zainteresowanych ofertą maszyn Orec zapraszamy do naszych Autoryzowanych Centrów Orec!Osoby zainteresowane również zrębkowaniem ściętych/połamanych gałęzi zapraszamy do poznania naszej oferty kompaktowych i łatwych w transporcie rębaków GTS 900 H i GTS 1300 H

Katalog OREC

S5 Box