Aktualności

W ostatnich dniach kwietnia 2002r. odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower, na których byliśmy obecni z nietuzinkową propozycją dla tej przyszłościowej branży – z kosiarko-karczownicą Orec RMK151. Dziękujemy wszystkim licznym gościom naszego stoiska, że poświęcili naszej propozycji swoją uwagę. Dziękujemy również za bardzo owocne rozmowy, które potwierdzają potrzebę skutecznych i łatwych w zastosowaniu rozwiązań w aspekcie utrzymania porządku na farmach fotowoltaicznych.
Branża odnawialnych źródeł energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem jako odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną i związane z tym koszty, a także jako konieczne rozwiązania w obliczu zagrożeń zmian klimatycznych. Już w tej chwili w Polsce licznie powstają farmy fotowoltaiczne, a rentowność tych inwestycji będzie wpływać na ich dalszy rozwój. Budowa farmy fotowoltaicznej czy wiatrowej to pierwszy etap inwestycji. Kolejnym jest jej funkcjonowanie, a także konieczne utrzymanie porządku na terenie inwestycji polegające przede wszystkim na koszeniu roślinności rosnącej pod i wokół instalacji, i w tym zakresie pomocna jest kosiarko-karczownica RMK151.RMK151, niewielka i zwrotna karczownica traktorowa z ruchomym ramieniem bocznym wyposażonym w odrębny system tnący i ochronne koło piankowe cieszyła się ogromnym zainteresowaniem właścicieli farm OZE, firm usługodawczych i przyszłych inwestorów. Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły zobaczyć potencjał maszyny, a wiele z nich znalazło rozwiązanie na szybkie i opłacalne dbanie o teren takiej inwestycji, które jest jednocześnie całkowicie bezpieczne dla cennej instalacji.

Wszystkich zainteresowanych karczownicą RMK151 zapraszamy do naszych Autoryzowanych Centrów Orec, a także do rezerwowania bezpłatnych pokazów tej maszyny oraz innych karczownic Orec.

Katalog OREC

S5 Box