Aktualności

Jesień to kolejny ważny punkt w kalendarzu prac porządkowych na poboczach dróg. Głównym celem jest przygotowanie dróg do zimy, w tym skoszenie wysokich traw, wykarczowanie krzewów ograniczających widoczność. W najnowszym wydaniu magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” (wrzesień-październik 2020) znajduje się artykuł, w którym ekspert wyjaśnia podstawowy zakres prac obejmujący: uszczelnienie korony drogi przed przesiąkaniem w głąb korpusu wód atmosferycznych, zapewnienie należytego odwodnienia tzw. torowiska drogowego, zabezpieczenie odcinków przełomowych, przygotowanie do utrzymania drogi w zimie, odtworzenie (odmalowanie) oznakowania poziomego, utrzymanie we właściwym stanie poboczy drogi, roboty utrzymaniowe o charakterze ciągłym.
Do utrzymywania porządku na poboczach dróg służą karczownice bijakowe Orec, traktorowe ze wskazaniem na RM982F z napędem 4WD, której system tnący jest odporny na kontakt z przeszkodami i sprawdza się w tych warunkach lepiej od noży kosiarek wysięgnikowych oraz rębaki GTS 1300 zapewniające wygodne i sprawne przekształcanie ściętych lub połamanych gałęzi drzew w łatwą w transporcie i dalszej utylizacji zrębkę.

Artykuł dostępny jest w magazynie w druku oraz na stronie internetowej magazynu.

Katalog OREC

S5 Box