Aktualności

Koszenie zarośli na poboczach dróg jest konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa i powinno się być wykonywane przynajmniej dwa razy w roku, najlepiej za pomocą maszyn przeznaczonych do tych celów.Tej problematyce poświęcony jest ekspercki artykuł w najnowszym wydaniu branżowego magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe”, opracowany przez specjalistę do spraw maszyn budowlanych i drogowych.

Analizie poddano wygodę i bezpieczeństwo operatorów maszyn oraz rozwiązania techniczne usprawniające prace zwłaszcza w trudnych warunkach jak karczowanie wysokich traw i gęstych zarośli czy poruszanie się na terenach o dużym stopniu nachylenia. Ekspert wyjaśnia również jakie trudności można napotkać przy utrzymaniu zieleni na poboczach dróg i czym warto się kierować przy wyborze odpowiedniej maszyny.

Artykuł dostępny jest także na stronie internetowej magazynu
 

Katalog OREC

S5 Box